Tuyển Cộng Tác Viên Khối Ngành Kinh Tế

- Được tham gia vào các hoạt động của Công ty với vai trò như một nhân viên chính thức, qua đó tìm hiểu được cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp, tích lũy được kinh nghiệm và nhu cầu cần rèn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Được hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệp và thông qua các khóa đào tạo, hội thảo: Digital Marketing, nâng cao năng suất dịch vụ,...

- Có cơ hội tham gia vào mạng lưới các công ty sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị tư vấn,... giúp tạo dựng quan hệ và hình ảnh bản thân.

- Nhận lương cơ bản + phụ cấp hàng tháng.

- Nhận thưởng cuối năm + du lịch.

Tuyển Sinh Viên Thực Tập Khối Ngành Kinh Tế

- Thực tập sinh được tham gia vào các hoạt động của Công ty với vai trò như một nhân viên chính thức, qua đó tìm hiểu được cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp, tích lũy được kinh nghiệm và nhu cầu cần rèn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực tập sinh sẽ được hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệp và thông qua các khóa đào tạo, hội thảo: Digital Marketing, nâng cao năng suất dịch vụ,...

- Thực tập sinh có cơ hội tham gia vào mạng lưới các công ty sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị tư vấn,... giúp tạo dựng quan hệ và hình ảnh bản thân.

- Mặc dù không có lương chính thức nhưng thực tập sinh sẽ được hỗ trợ cơm trưa và có kinh phí hỗ trợ khi tham gia các dự án.